🏠

Failu vārda paplašinājumu redzamība.

0:00:00.00
0:00:27.63
Parasti Microsoft Windows vide nerāda dažu failu vārdu paplašinājumus. Tas var būt traucējoši, īpaši gadījumos, kad vairāki faili ar vienādiem pamatvārdiem, bet atšķirīgiem paplašinājumiem, veido vienotu datni. Tādēļ ir ieteicams ieslēgt failu vārdu paplašinājumu redzamību.
Lapu izstrāde izmantota programmatūra
Lapu izskatam izmantotie stili
CC-BY-SA licence © karlis.kalviskis@lu.lv