🏠

Datņu kopēšana no priedes kurvja. Komandas „subst” izmantošana.

0:00:00.00
0:00:05.06
Klases datoros uz darba virsmas ir ikona, kura ļauj pieslēgties serverim priede.
0:00:23.71
0:00:31.92
Piemēram no priedes uz lietotāja vietējo profilu tiks kopētas divas satelītainas.
0:00:35.39
0:01:06.17
Sākumā tiks kopēta „LandSat-8” satelītaina.
0:00:35.39
0:00:39.68
Lietotāja drošībai, tiek papildus brīdināts, ka tiek kopēts nezināmas izcelsmes fails(-i) no tīkla. Lai varētu darbu turpināt, jāpiekrīt, ka to grib darīt.
0:01:06.12
0:01:08.88
Pārkopēšana noritēja sekmīgi.
0:01:08.88
0:01:17.84
Kā otrā tiks kopēta „Sentinel-2” satelītaina.
0:01:18.18
0:01:30.69
Kopēšana neizdevās, jo veidojas pārāk garš faila novietošanas ceļš. Ceļa garumu sāk skaitīt no diska burta + direktorijas + faila vārds. Šoreiz tas gan nav sistēmas, bet Windows iebūvētā faila pārvaldnieka ierobežojums, kurš savukārt, rūpējas, lai visi faili būtu pieejami arī senāka izlaiduma programmatūrai.
0:01:37.66
0:01:45.46
Šo ierobežojumu var apiet, definējot daļu no ceļa kā jaunu disku. To var izdarīt ar komandu „subst”. Vispirms jāizsauc komandrinda.
0:01:45.79
0:01:53.25
Ar diska burtu jāaizstāj pilns ceļš līdz vietai, kur tiks kopēta satelītaina.
0:02:00.22
0:02:10.36
Jāpārliecinās, kuri burti nav jau aizņemti.
0:02:10.73
0:02:19.70
Komandu veido pēc parauga: subst disks: aizstājamis_ceļš. Komandu izsauc/apstiprina ar [Ievades] taustiņu.
0:02:25.50
0:02:59.78
Kopēšanu atsāk kā mērķi izvēloties jaunizveidoto „disku”. Lai nebūtu nevajadzīgi pārsteigumi, pārrakstām arī tos failus, kurus jau bija izdevies pārkopēt.
0:03:01.70
0:03:21.97
Ja iespējams, jāsamazina direktoriju vārda garums.
0:03:21.97
0:03:46.87
Jāpārliecinās, vai samazinātais direktorijas vārda garums ļauj piekļūt apakšdirektorijās esošiem failiem neizmantojot „subst” komandu.
0:03:52.29
0:04:11.02
Pārbaude bija sekmīga, tādēl varam atslēgt virtuālo disku izmantojot komandu: subst /D disks.
Lapu izstrāde izmantota programmatūra
Lapu izskatam izmantotie stili
CC-BY-SA licence © karlis.kalviskis@lu.lv